Liên hệ

www.saigonnice.com

Giới thiệu

Mục đích của blog là để học hỏi nâng cao giá trị Tâm Trí. Có câu nói cuộc đời của con người là hơn 90% góc khuốt hay bóng tối che phủ, vì vậy chúng ta phải học liên tục, học cả đời và học nhiều đời chúng ta ta mỗi kiếp mà được sống để chúng ta tu rèn thành những con người mới có nhiều giá trị hơn.

Mỗi ngày sống là ngày tràn đầy ý nghĩa học tập chứ không phải là để hưởng thụ một số giá trị vật chất nhỏ mọn.

Liên hệ

Giá trị tôi xây dựng hày ngày là trao đi và nhận lại tình yêu thương của cộng đồng. Tôi là học sĩ môn Lý Dịch, Phong thủy, Năng lượng địa sinh học.... và một số mộn học của đạo giáo để dẫn dắt mình đi trong đường đời. Trải nghiệm những môn học qua chính cuộc đời của mình và tôi có thể giúp cho những ai hữu duyên mà họ thật sự xứng đáng.


Liên hệ: NGUYỄN PHÚ VĨ 0943 50 55 27

Với tôi: "Học không phải để bám chấp, học là để trải nghiệm cuộc sống."