SÀI GÒN NICE

www.saigonnice.com

Chuyên trang sài gòn nice

Có câu nói nổi tiếng rằng "sách là kho báu của nhân loại". Chúng ta phát triển được là 3 yếu tố chính

Một là những người chúng ta giao tiếp thường xuyên

Hai là những gì chúng ta học 

Ba là những quyển sách chúng ta đọc.

Vậy tìm thầy để học, chọn bạn để chơi và chọn sách để đọc là quan trọng biết bao. Trong các loại sách thì có quyển sách cao quý nhất đó chính là Tâm của chúng ta. Tâm cũng là thế giới quan bên trong và nó vô hình, chính vô hình nên ta không thấy, khó nghe và không sờ thấy được.

Sách thánh hiền

sách thương thuyết

sách huyền môn

Bàn tay mẹ êm đẹp hoa sen

biết ơn bưng bát cơm đầy

trà Nhất vị bi trí dũng

"Tâm chúng ta ở đâu, sự nghiệp chúng ta ở đó"

Câu nói này đúng ở đâu và sai ở đâu? Đúng bao nhiêu và sai bao nhiêu?

Một câu nói sâu sắc thì không chỉ nhìn ở bề nổi và phải được nhìn ở chiều sâu. Còn nhìn được sâu đến đâu thì còn phải có duyên đến đâu, như câu "Thế giới này đến với chúng ta, tùy vào năng lượng hiểu biết của chúng ta."